PAPIEZ


Dziś zagrzmiały dzwony głośno
ogłosiły wieść żałosną .
Przyszły nagle ciężkie chwile
Papież nie żyje .
Jan Paweł drugi – Wielkim ogłoszony
w 1920 r w Wodowicach urodzony
Polakiem był , do Rzymu wyjechał
wielką misję wypełnił , chwały się doczekał .
Tłumy ludzi go żegnają
o zasługach pamiętają .
On to zjednał cały świat
każdy był dla niego brat .
A kibice na Crakovi aby złożyć hołdy mu
nie pałami dziś się lali
lecz szaliki swe wiązali
różnych klubów z serca ściskiem
powiewały nad boiskiem .
Czas dla niego w miejscu stał
on emeryt ? kto mu tyle siły dał ?
Mówić już niemógł – schorowany ,z drżącymi rękoma
przemawiał do ludzi – tym wszystkich ujmował .
Miliony ludzi Rzym odwiedza
dy pożegnać dziś Papieża .
Chwała Tobie , stokrotne dzięki
nasz Papieżu bądz nam WIELKI !!!!